Kim jesteśmy?

Ludzie tworzący dobrze zgrany zespół, których łączy jedna wspólna pasja. Tą pasją jest broń palna i wszystko co jest z nią związane. Zainteresowanie, pomysł i współpraca doprowadziły do założenia Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa o nazwie “9x19”.

Co nami kieruje?

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19 poprzez swoją działalność realizuje szereg postawionych sobie celów. Możemy do nich zaliczyć m.in. szeroko rozumianą popularyzację strzelectwa sportowego, rekreacyjnego a także kolekcjonowania broni palnej, prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym oraz przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się tematem broni palnej. Wszystkie cele, które stawia sobie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa 9x19 znajdują się w statucie, dostępnym poniżej do pobrania.

Pomysł

Jako motor napędowy do realizowania założeń.

Współpraca

Bo razem można o wiele więcej.

Ludzie

Jako podstawa do działania.

Powstanie 9x19

Jako dowód, że “niemożliwe” nie istnieje !

“Jeśli broń zabija, to długopisy robią błędy ortograficzne”